การตลาด อีเมลล์ email marketing

email marketing การตลาด อีเมล ์

SiamList Information System Co.,Ltd  
>> HOME >> EMAIL MARKETING
 

email Email Marketing (การตลาด ด้วย อีเมล์)
อีเมล์(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) เครื่องมือการตลาดที่สามารถใช้กับ CRM ได้เป็นอย่างดี
อาทิ เช่น การส่งข่าวสารถึงสมาชิก ซึ่ง SiamList เป็นผู้ที่ให้บริการด้าน Email Marketing
มากว่า 3 ปี ..เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ใช้ email เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ email เป็น
เครื่องมือจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้ email เพื่อส่งข่าวสารถึงสมาชิกจริงได้ผลตอบรับที่ดี


email
marketing Database email เป็น Database email เฉพาะประเทศไทย กว่า 2 ล้าน email
(มี Service ค้นหา Database ในต่างประเทศที่ระบุ และเงื่อนไขที่ระบุ)
emailmarketing สามารถจัดส่ง email ได้ทั้งแบบ html page และ Text File
emailmarketing ระบบ unsubscribe เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับข้อมูล ยกเลิกการรับข้อมูลทาง email ได้ โดยจะไม่ส่งข้อมูล
ไปยัง email ดังกล่าวในครั้งแต่ไป
emailmarketing ระบบตรวจสอบผลการเปิดอ่าน email marketing ที่ส่งไป
email
marketing
ระบบลงทะเบียนเพื่อเก็บ Respond จาก email marketing ได้ เช่น กรณีงานสัมมนา เป็นต้น

การส่งอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การส่ง email marketing ได้ผลดีที่สุดนั้น ต้องคำนึงถึงรายละเอียด
ในการส่งอย่างพิถีพิถัน ซึ่งประเด็นหลักที่น่าสนใจมีดังนี้

email
marketing
Subject (หัวเรื่อง) :: ควรตั้ง subject ให้ตรงประเด็นกับเนื้อหาให้มากที่สุด ไม่หลอกให้เข้ามาอ่าน email
emailmarketing Body (เนื้อหาของ อีเมล์) :: ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีชื่อบริษัท มีเบอร์โทร และ ที่อยู่ รวมทั้งเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้า
ดูข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมจาก email ได้
emailmarketing หากเป็นการส่ง email marketing เพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการ สินค้าหรือบริษัทควรมีความแตกต่างจากตลาดทั่วไป
หรือมีโปรโมชั่นที่มากพอที่จะเรียกว่าสนใจได้ หรือจะเป็นลักษณะของการเปิดตัวสินค้าที่น่าสนใจเป็นต้น

email
marketing
ทุก email marketing ที่ถูกส่งออกไป ต้องให้ลูกค้าสามารถ unsubscribe เพื่อยกเลิกการรับ email ได้ เสมอ

**ขอสงวนสิทธิ์บริการ email marketing เฉพาะองค์กรธุรกิจเท่านั้น ไม่รับ MLM


การตลาด

email marketing , Fax marketing
Home email marketing Email Marketing Fax marketing Fax Marketing
 Fax marketing SEO การตลาด  อีเมลล์  Fax marketing Database Marketing
email marketing  Fax marketing Contact


Copyright 2004 SiamList Information System, All rights reserved. chitchai@chitchai.com Mobile: 0-81301-1311 , Fax: 0-2184-2582

Partner Link : Thailand Travel Picture, Mobileonfree.com Free Download Theme Free Download Wallpaper, Ringtone, Game for mobile phone Free Wallpaper, Free Desktop Wallpaper,รายชื่อเจ้าของกิจการ company co ltd